น้ำส้มควันไม้ สารเหลวขั้นเทพ

น้ำส้มควันไม้ สารเหลวขั้นเทพ

ปัจจุบันน้ำส้มควันไม้ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้ในการเกษตร เพราะช่วยลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงไปได้ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของน้ำส้มควันไม้นั้น ควรมีลักษณะ ใสไม่ขุ่น มีสีเหลือง จนถึงสีน้ำตาล หรือแดงอมน้ำตาล หากมีลักษณะขุ่น มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ แสดงว่าคุณภาพต่ำ ควรพักให้ตกตะกอนก่อนนำมาใช้ ประมาณ 2-3เดือน

คุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพดี

รายการ

นํ้าส้มควันไม้ดิบ

นํ้าส้มควันไม้กลั่น

ลักษณะทั่วไป

เป็นของเหลวใสเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีสารแขวนลอย

เป็นของเหลวใสเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีสารแขวนลอย

กลิ่น

มีกลิ่นเหมือนควันไฟ

มีกลิ่นเหมือนควันไฟ

สี

สีเหลืองอมนํ้าตาล หรือนํ้าตาลแดง

สีเหลืองอ่อนถึงนํ้าตาลอ่อน

การเปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ

ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ

ค่า PH 2.8 – 3.7

1.5 – 2.8

ความถ่วงจำเพาะ

> 1.005 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

> 1.001 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

องค์ประกอบของสารเคมีในน้ำส้มควันไม้นั้น มีมากกว่า200 ชนิด มีทั้งคุณ และโทษ ทั้งนี้จะยกสารประกอบที่สำคัญในน้ำส้มควันไม้ ที่มีประโยชน์ คือ

1.1 กรดอะซิติก (กรดนํ้าส้ม) เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

1.2 สารประกอบฟีนอล เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารฆ่าแมลงใช้ล้างแผล ทำยาจำพวกแอสไพริน และทำวัตถุหลอมเหลว

1.3 ฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช

1.4 เอธิล เอ็น วาเลอเรต เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืช

1.5 เมธานอล แอลกอฮอล์ที่ดื่มกินไม่ได้ (หากเข้าตาจะทำให้ตาบอด) เร่งการงอกของเมล็ดและราก ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้และเป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

1.6 อะซีโตน สารละลายวัตถุ ใช้ทำนํ้ายาทาเล็บและเป็นสารเสพติด

1.7 นํ้ามันทาร์ เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี

เรื่องโดย : ธนาวัน เพลินทรัพย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมหมอต้นไม้