การปลูกต้นยางนาริมทาง กว่า 1,000 ต้น เมื่อ พ.ศ.2445


กรณี ต้นยางนาริมถนนสาย 106 เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อ 100 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2445)

1. เมื่อแรกปลูก มีกฎระเบียบในการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามเลี้ยงสัตว์บนเขตถนนและที่ทำการของทางราชการ
หากสัตว์เลี้ยงของผู้ใดเหยียบย่ำต้นไม้ที่ปลูกไว้จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

2. ถ้าต้นยางนาปลูกไว้ตรงกับหน้าบ้านผู้ใด ก็ให้เจ้าของบ้านผู้นั้นเอาใจใส่ทำรั้วล้อมรอบ เพื่อกันวัวควายมาเหยียบย่ำ และให้หมั่นรดน้ำพรวนดินดายหญ้า ใส่ปุ๋ย

3. สำหรับต้นยางนาที่ไม่ตรงกับหน้าบ้านผู้ใดจะมอบหมายให้หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงรับผิดชอบโดยให้หัวหน้าหมู่บ้าน (พ่อหลวง/ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้นำลูกบ้านมาช่วยกันดูแลรักษา

โดย สมชัย เบญจชย เลขานุการนายกสมาคมยางนา – ขี้เหล็กสยาม


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ไม้ยางนากับระเบียบกฎหมาย1. ในอดีตกว่า 100 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2445)เมื่อแรกปลูก มีกฎระเบียบในการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด…

Posted by รักษ์ต้นยางนาสารภี เชียงใหม่ on Wednesday, May 8, 2019