ต้นยางนานั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้ว

ต้นยางนา สองข้างทางถนนเชียงใหม่-ลำพูนนั้น อย่างที่ทราบกัน ต้นยางนานั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณที่เปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่งผลอย่างไรบ้าง

แน่นอน เมื่อเมืองเจริญแบบก้าวกระโดด เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะปัจจัยภายนอกของต้นไม้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้นไม้ ดูดน้ำ สารอาหารได้น้อยลง การสังเคราะห์แสง การสร้างอาหาร การหายใจ ทำได้น้อยลง การสังเคราะห์ฮอร์โมน การลำเลียงสารอาหารทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ปัจจัยภายนอกต่อการเกิดโรค
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ ต้นไม้มีความผิดปกติตามมา ซึ่งอาจจะ เปลือกแตก ลำต้นผุ ใบแห้งเหี่ยว ใบเหลือง กิ่งแห้งปลาย มีเห็ด  อย่างใดอย่างหนึ่งตามมา หรือทั้งหมดก็เป็นได้

  • แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังพอมีวิธีจัดการ แก้ปัญหาต้นไม้ป่วยจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอยู่ เช่น
    หากดินแห้งเกิน ให้เติมขุยมะพร้าม วัสดุชุ่มน้ำไปในดินด้วย
  • หากดินแข็งไปใช้ดินผสมอินทรียวัตถุต่างๆรวมถึงหินเบอร์เล็กเข้าไปด้วย
  • ดินชื้นเกิน ควบคุมการให้น้ำ และใส่ยาควบคุมโรครากเน่าเช้าไปด้วย
  • ดินเป็นกรด ให้ใช้ปูนขาวลดความเป็นกรดลง เป็นต้น

เรื่องโดย : ธนาวัน เพลินทรัพย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมหมอต้นไม้