การฟื้นฟูระบบราก (ตอนที่1)

การฟื้นฟูระบบราก

การฟื้นฟูระบบราก คือ วิธีการจัดการโครงสร้างดินให้เหมาะกับการหาอาหารของราก ประกอบไปด้วย อนินทรีย์วัตถุ(แร่ธาตุ) 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ำในดิน 25% อากาศในดิน 25%

ซึ่งหากจะให้น้ำและอากาศสามารถผ่านได้นั้นโครงสร้างในส่วนของอนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุต้องเอื้ออำนวย จึงได้มีการแยกสัดส่วนและทำการปรุงดินหรือปรับเปลี่ยนดินโดยการผสมส่วนต่างๆเข้าไป เพื่อทำโครสร้างดินมีชีวิต โดยการใช้สูตรต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร จะประกอบไปด้วย ดิน ของแข็ง อินทรีย์วัตถุ ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้

1.ดิน 45%ช่วยทำให้รากมีที่ยึดเกาะ เป็นแหล่งปรุงอาหาร และทำให้รากชอนไชได้ดีขึ้น

2.ของแข็ง 45%(หิน,ทราย)

-หินระเบิด 22.5% ใช้ขนาด ¾ และ 3/8 ช่วยเพิ่มที่ว่างในดินระหว่างก้อนหิน ให้อากาศและน้ำ ซึมลงสู่พื้นได้ดีขึ้น

-ทรายละเอียด22.5%ทำให้ดินไม่ชุ่มน้ำจนเกินไป ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และช่วยลดอุณหภูมิในดิน

3.อินทรีย์วัตถุ10% (ใบไม้,มูลสัตว์,ถ่านไบโอชาร์)

-ใบไม้มีธาตุอาหารต่างๆที่ต้นไม้ต้องการ อย่างครบถ้วน

จุลธาตุ โบรอน โมลิบดินัม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส คลอรีน และนิกเกิ้ล

ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์

ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

-มูลสัตว์ สามารถเลือกใช้ได้ 2 อย่างคือ

ขี้วัว มีจุลินทรีย์ และไนโตรเจน จำนวนมาก ช่วยในการย่อย อินทรียวัตถุต่างๆในดิน

ขี้ไส้เดือน มีจุลินทรีย์ และ ฟอสฟอรัส จำนวนมากช่วยในการย่อย อินทรีย์วัตถุต่างๆในดิน

ทั้งหมดประกอบรวมกันเป็นโครงสร้างดินที่ต้นไม้ต้องการ กระบวนการฟื้นฟูระบบรากของโครงการได้มีการทำทดลองการทำโครงสร้างดินทั้งหมด 4  สูตร ความต่างของ 4 สูตรนั้นเป็นการใช้ของแข็งและอินทรีย์วัตถุที่ต่างกัน ของแข็ง คือ หิน ใช้หินที่มีขนาดที่ต่างกัน โดยเลือกใช้หินระเบิด ขนาด ¾ และ 3/8 และมีอินทรีย์วัตถุ คือ มูลไส้เดือน และขี้วัว โครงสร้างดินทั้ง 4 สูตร คือ

โครงสร้างที่ 1  ดิน หิน3/4 ทราย ใบไม้ ขี้วัว ถ่านไบโอชา

โครงสร้างที่ 2ดิน หิน3/8ทราย ใบไม้ ขี้วัว ถ่านไบโอชา

โครงสร้างที่ 3ดิน หิน3/4ทราย ใบไม้ มูลใส้เดือน ถ่านไบโอชา

โครงสร้างที่ 4ดิน หิน3/8ทราย ใบไม้ มูลใส้เดือน ถ่านไบโอชา

เรื่องโดย สาวิตรี ศรีสอาด  เจ้าหน้าที่เทคนิคหมอต้นไม้