ต้นยางนา 4 แยกกองทราย 12 ต้น อยู่ในช่วงอาการวิกฤติ
รุกขกรเตรียมเร่งบำรุงราก

รายงานสภาพต้นยาง ถนนสาย 106 ชม-ลำพูน บริเวณ 4 แยกกองทรายจำนวน 12 ต้น อยู่ในช่วงอาการวิกฤติ หลังจากเปิดโคนต้น มีการผลิใบใหม่ สีเขียวสดขึ้นมา เป็นช่วงที่มีใบอ่อน ยอดแตกใหม่ เดิมขึ้นจากตาข้างกิ่ง จะสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ หลังจากเดือน มกราคม เข้าสู่ภาวะแล้ง ขาดน้ำ ยอดอ่อนที่ถูกกระตุ้น จะยังต้องอนุบาล ให้น้ำอย่างต่อเนื่อง ระบบรากที่เปิดดินไว้ จำเป็นต้องให้น้ำเพื่อเลี้ยงใบอ่อน ยอดที่แตกใหม่จำนวนมาก

สภาพตอนนี้ ที่จะช่วยฟื้นฟูให้น้ำ 4 ต้นแรกนั้นต้นหมายเลข 669 อาการหนักที่สุด
ในบริเวณ 4 แยกกองทราย ทั้งหมด จึงจำเป็นจะต้องทำการให้น้ำ เร่งบำรุงราก  อย่างเร่งด่วน และต่อเนื่องไปจนเข้าสู่ฤดูฝน


สิ่งที่ต้องทำ
1. ที่โคนต้น ทั้ง 12 ต้นให้ตั้งถังน้ำ 200 ลิตร ที่ติดตั้ง วาล์ว ปิด-เปิด ให้เปิดวาล์ว ทดสอบอัตราการซึมน้ำ ที่เหมาะสม
2. ทะยอยเติมน้ำ ให้เติมถัง ถ้าเฉลี่ยใช้น้ำต้นละ 100 ลิตร ก็ให้เติม 2 วัน/ครั้ง
3. ส่วนผสมในน้ำ ยังใช้สูตรเดิม คือ  B1 + ปุ๋ยปลา
4. เร่งจัดหา วัสดุ ถัง 200 ลิตร อย่างน้อย 12 ใบ นำมาติดวาล์ว ให้พร้อมใช้งาน เร็วที่สุด
5. ระยะต่อไป เปิดพื้นผิวทางให้ต้นยางได้รับอากาศและน้ำ ถนนจุดนี้พื้นที่นี้อยู่ในการดูแลของ แขวงการทางที่ 2 เชียงใหม่