ทุ่งแสงตะวัน ตอน รวมพลังพิทักษ์คุณปู่ยางนา
เรื่องราวของหมอต้นไม่รุ่นจิ๋ว กับต้นยางนาอายุร้อยกว่าปี

เรื่องราวดีๆ ของหมอต้นไม่รุ่นจิ๋วกับต้นยางนาอายุร้อยกว่าปี

เมื่อคุณปู่ต้นไม้ป่วย เด็กๆจึงอยากช่วยรักษา
เพื่อต้นไม้ที่พวกเขารักและผูกพัน ไปชมภารกิจสำคัญของเด็กๆกันค่ะ

ขอบคุณรายการทุ่งแสงตะวัน
ผู้ดำเนินรายการ : พี่นก นิรมล เมธีสุวกุล
ผลิตรายการโดย : บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด