บทความที่น่าสนใจ

พรวนดิน ขุดดิน อย่างไร? ไม่ทำให้รากของต้นไม้เสียหาย

Air spade เป็นเครื่องมือ ที่ทำหน้าที่ เจาะดิน พรวนดิน ขุดดิน แต่ไม่ทำให้รากของต้นไม้เสียหาย ต่างจากจากขุดเจาะดินด้วย เสียม หรือจอบ ที่มีความเสี่ยงต่อรากถูกตัดขาดได้ง่าย

Read More →

สาเหตุของโรคพืช “สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต”

การดูแลที่ไม่ถูกต้อง หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีส่วนทำให้ต้นพืช มีอาการผิดปกติไป เช่น อุณหภูมิสูงเกินไป หรือถูกแดดเผา เกิดอาการไหม้ลวกบริเวณด้านที่ถูกแสงแดดจัดเกินไป อาจเกิดบนใบหรือผลก็ได้ อุณหภูมิผิวดินที่สูงเกินไป

Read More →

แมลง..ศัตรูต้นไม้

แมลง ศัตรูต้นไม้ แมลงตัวเล็กๆนั้น อันตรายกว่าที่คิด เพราะสภาพแวดล้อมในเมือง ศัตรูทางธรรมชาติของแมลงเหล่านี้มีน้อยลงไปทุกที ทำให้แมลงเจริญเติบโตได้รวดเร็วนัก ยิ่งต้นไม้มีความเสียหายมาก ก็จะเพิ่มปริมาณของแมลงเหล่านี้มากขึ้นไปอีก

Read More →

การฟื้นฟูระบบราก (ตอนที่2)

สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก อีกทั้งยังมีถนนตัดผ่าน ทำให้รากมีผลกระทบโดยตรงจากการบดอัดถนน และบางพื้นที่มีการค้าขายมีการเทปูนรอบต้นยาง หรือมีการสันจรทำให้ดินแข็งน้ำไม่สามารถลงได้ จึงได้ทำการปรุงดินหรือปรับเปลี่ยนดินโดยการผสมส่วนต่างๆเข้าไป เพื่อทำโครสร้างดินมีชีวิต อีกครั้ง

Read More →

การฟื้นฟูระบบราก (ตอนที่1)

การฟื้นฟูระบบราก คือ วิธีการจัดการโครงสร้างดินให้เหมาะกับการหาอาหารของราก ประกอบไปด้วย อนินทรีย์วัตถุ(แร่ธาตุ) 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ำในดิน 25% อากาศในดิน 25%

Read More →

ต้นยางนานั้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้ว

เมื่อเมืองเจริญแบบก้าวกระโดด เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะปัจจัยภายนอกของต้นไม้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้นไม้ ดูดน้ำ สารอาหารได้น้อยลง การสังเคราะห์แสง การสร้างอาหาร การหายใจ ทำได้น้อยลง การสังเคราะห์ฮอร์โมน การลำเลียงสารอาหารทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

Read More →