พรวนดิน ขุดดิน อย่างไร?
ไม่ทำให้รากของต้นไม้เสียหาย

Air spade
เป็นเครื่องมือที่ที่ใช้ในการขุดดินควบคู่ไปกับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการแรงดันอากาศที่สูง

Air spade นั้น จะทำหน้าที่ เจาะดิน พรวนดิน ขุดดิน แต่ไม่ทำให้รากของต้นไม้เสียหาย ต่างจากจากขุดเจาะดินด้วย เสียม หรือจอบ ที่มีความเสี่ยงต่อรากถูกตัดขาดได้ง่าย

การใช้งาน Air spade

  • ก่อนเริ่มงาน ทำการกั้นพื้นที่บริเวณรอบๆต้นไม้ ด้วยผ้าใบ ทุกด้าน เพื่อป้องกันเศษดิน เศษฝุ่นฟุ้งกระจาย
  • ทำการพรมน้ำให้ดินอ่อนตัวเพื่อง่ายต่อการเปิดหน้าดิน
  • ต่อเครื่องอัดอากาศ กับ air spade และ ใส่อุปกรณ์นิรภัย ทุกครั้งก่อนทำงาน

ทำการเปิดหน้าดินโดยไล่จากโคนต้นออกไป ให้เห็นแนวรากต้นไม้ กว้างไม่ต่ำกว่า2.00เมตร หรือ เท่าที่กว้างได้  เจาะหลุม ห่างจากต้นประมาณ1.5 เมตร ลึกประมาณ 0.3 เมตร ตามแนวของ รากอย่างน้อย 4 หลุม รอบทิศทาง  และทำการเปิดดินยาวออกจากแนวรากไว้สำหรับใส่ท่อ และ เติมปุ๋ย

เรื่องโดย : ธนาวัน เพลินทรัพย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมหมอต้นไม้