ภารกิจคืนชีวิตให้ปู่ยางนา ตอนที่ 6:
ต้นยางเป็นมรดกของชุมชน เป็นมรดกของคนเชียงใหม่

“ยายเป็นคนสารภี เห็นต้นยางมาตั้งแต่ยายยังเด็ก โตที่นี่ แต่ยายแต่งงานไปอยู่จังหวัดอื่น ตอนหลังสามียายเสีย ก็เลยเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่

เท่าที่จำความได้ตอนเด็กๆ ยายว่าตอนนี้ต้นยางนาริมถนนหายไปหลายต้นเหมือนกันนะ แต่ตอนแรกก็ไม่คิดอะไร ก็คงเป็นไปตามกาลเวลา แต่พอหลานยายมาเล่าให้ฟังถึงโครงการนี้ (โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา) ก็เลยพบว่าต้นยางที่เห็นสวยๆ อยู่เนี่ย หลายต้นก็อยู่ในขั้นวิกฤติ บ้านยายทำฟาร์มเห็ด พอมีความรู้เรื่องต้นไม้อยู่บ้างก็เลยอยากมาช่วย

พอจำความได้ก็เห็นต้นยางเหล่านี้ทุกวัน ต้นยางอยู่หน้าบ้านยายเลย ไม่เคยคิดว่ามันเกะกะเลยนะ คิดว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ชุมชนอื่นไม่มี ยิ่งพอมารู้ที่มา รู้ประวัติ และรู้คุณค่าด้วยแล้ว ก็รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษ รู้สึกว่าต้นไม้เป็นมรดกของชุมชนเรา เป็นมรดกของคนเชียงใหม่

วันนี้ยายมาช่วยผสมดิน และตักให้เขาเอาไปเติมที่โคนต้นยางตรงสี่แยกกองทราย ยายยังมีแรงจับจอบขุดดินอยู่ สบายมากๆ (ยิ้ม)” 

ยายเล็กเพชร พงศ์สุริยะ