เสียงจากอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (ล้อมกรอบ)

“หนูคิดว่าการตัดต้นยางไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะต้นยางมีความสำคัญช่วยในเรื่องการฟอกอากาศ บรรเทาปัญหาหมอกควันของอำเภอสารภี สามารถฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ได้ แถมช่วยกรองมลพิษจากการคมนาคม ยิ่งตัดยิ่งทำให้แย่ลงกว่าเดิม ถ้าเกิดเราไม่คิดถึงตรงนี้ คิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมันก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เหมือนกัน”

จีรนันท์ ใจเที่ยง – นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม และเยาวชนหมอต้นไม้

อ้างอิง วารสารเอิ้นเน้อ