เสียงจากอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (ล้อมกรอบ)

“รู้สึกเสียดายที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของต้นยางนา ปล่อยไปตามเทวดาเลี้ยง ตามยถากรรม ซึ่งกว่าต้นยางจะโตได้ขนาดนี้และเรียงเต็มถนนเนี่ยยากมากที่จะเกิดขึ้น ก็เลยอยากมาร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา ช่วยให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่าต้นยางกำลังมีปัญหาหรือเจ็บป่วย มีกาฝาก หรือมีคนไปลาดยางบนพื้น เราจะช่วยดูตรงนี้”

กัมภุช สินสืบผล – อาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (อ.ส.ย.)

อ้างอิง วารสารเอิ้นเน้อ