แนวทางปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำ 1,000 ต้นของญี่ปุ่น

กรณี ต้นซากุระริมแม่น้ำชินกาวะ (Shinkawa River) เมืองเอโดกาวะ (Edogawa City) กรุงโตเกียว


1. เป็นแผนงานของเทศบาลตำบลเอโดกาวะ คือ แผนการปลูกต้นซากุระ 1,000 ต้นสองฝั่งแม่น้ำชินกาวะ (Shinkawa Promenade with 1,000 Cherry Trees Plan)
2. งบประมาณบางส่วนประชาชนสองฝากแม่น้ำบริจาคสมทบ
3. จัดให้มีเทศกาลชมดอกซากุระ 1,000 ต้นในเดือนเมษายน


4. มีลานกว้างและหอคอยดูไฟโบราณ (Shinkawanishi fire lookout) สูง 15.5 ม. เปิดให้ขึ้นชมทิวทัศน์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
5. มีกิจกรรมนักเรียนมาเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆ กายบริหารก่อนเดินชมดอกซากุระ พร้อมเปิดตลาดนัดตอนเช้าและมีเรือล่องชมตามลำน้ำ
6. มีอาสาสมัครทำความสะอาดเดือนละ 2 ครั้ง
7. มีนกเป็ดน้ำขาวดำ (Tufted Duck) ฝูงหนึ่งว่ายเล่นหากินในแม่น้ำชินกาวะนี้คงจะอพยพหนีหนาวจากรัสเซีย มีการปลูกหญ้าริมน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศ
8. การบริหารจัดการดูแลพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่สีเขียวนี้ เทศบาลตำบลเอโดกาวะใช้หลักการความร่วมมือ 3 ส่วน คือ ประชาชน (Citizen) เทศบาล (Municipality) และผู้รับเหมา (Contractor)

ที่นี่ได้รางวัลดีเด่นการจัดภูมิทัศน์ในเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : ไปเที่ยวดูต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 4 Edogawa ความสำเร็จในการพัฒนาแม่น้ำคูคลองให้เป็นพื้นที่สีเขียว

“การปรับภูมิทัศน์เมืองด้วยต้นซากุระ 1,000 ต้น สองฝากฝั่งแม่น้ำ”Edogawa, Tokyo, JAPANเอโดกาวะ (Edogawa City)…

Posted by รักษ์ต้นยางนาสารภี เชียงใหม่ on Monday, August 5, 2019

โดย สมชัย เบญจชย เลขานุการนายกสมาคมยางนา – ขี้เหล็กสยาม