เสียงจากอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (ล้อมกรอบ)

“ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยางนาในวันนี้ เราอยากมาแสดงออกให้รู้ว่าแม้แต่ทางราชการก็ดี คนทั่วไปก็ดี ตอนนี้เขาเริ่มมีความสนใจจะอนุรักษ์แล้วนะ ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้จะเล็กน้อยก็ช่วยกันให้มันขยาย ให้คนอื่นหันมาเห็นถึงความสำคัญของต้นยางนา เพราะมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะมาทำอันตรายเรา”

น.ต.เวียด โบสถ์ทอง –อาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (อ.ส.ย.)

อ้างอิง วารสารเอิ้นเน้อ