ข่าวสารของพื้นที่สีเขียว

เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ยางนา ขี้เหล็ก เฟสติวัล

เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ยางนา ขี้เหล็ก เฟสติวัล ถนนสายประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ – ลำพูน 29 – 30 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.เวฬุวัน และลานหน้าอำเภอสารภี อ่านต่อ…