การทำปุ๋ย..น้ำหมักปลา

การทำปุ๋ยน้ำหมักปลา การหมัก 7-10 วัน

ในการผลิตปุ๋ยน้ำหมักปลานั้น เราจะใช้ส่วนผสมในการผลิตคือ

1.น้ำสะอาดประมาณ 160 ลิตร

2.กากน้ำตาล 8 กิโลกรัม

3.รำละเอียด 4 กิโลกรัม

4.ปลา 20 กิโลกรัม

6.สับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ 4กิโลกรัม

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1.ถังน้ำมีฝาปิดความจุ 200 ลิตร

ขั้นตอนการทำ

1.นำน้ำสะอาดและกากน้ำตาลคนผสมกันในถังน้ำที่เตรียมใว้ให้เข้ากันก่อน

2.นำรำละเอียด ปลาสับเป็นชิ้นๆ และสับปะรดฝานเป็นชิ้นๆ ลงไปผสมกับน้ำสะอาดและกากน้ำตาลที่คนใว้ก่อนหน้านั้น

3.ปิดฝากันแมลงวันเข้า และเปิดคนทุกๆ 2วัน หมักทิ้งใว้1อาทิตย์ จนกว่าปลาจะถูกย่อยจนหมด

4.หลังจากที่ปลาถูกย่อยจนหมดแล้ว ให้นำกากน้ำตาลเติมต่อไปอีก 4 กิโลกรัม และเติมน้ำสะอาดลงไปจนเต็มถัง ปิดฝาให้แน่น ทิ้งใว้4-7 วัน

5.หลังจากหมักใว้ตามวันที่กำหนดแล้ว สังเกตุเนื่อปลาจะหายไป

6.นำน้ำหมักปลามากรองเศษต่างๆออก บรรจุลงขวดปิดฝาให้สนิท เป็นอันสำเร็จ

เรื่องโดย : ธนาวัน เพลินทรัพย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมหมอต้นไม้