เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่

ครั้งที่ 3

ยางนา ขี้เหล็ก

เฟสติวัล

ถนนสายประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ – ลำพูน

29 – 30 มีนาคม 2562

ณ ร.ร.เวฬุวัน และลานหน้าอำเภอสารภี

29 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.เวฬุวัน

9.00 – 12.00 น.

 • พิธีลงนามความร่วมมือ “งานฟื้นฟูระบบรากยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน”
 • สภายางนา – ขี้เหล็ก ครั้งที่2

13.00 – 16.00 น.

 • เวทีวิชาการ “การจัดทำแผนแม่บทเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ถนนวัฒนธรรม ต้นยางนา – ขี้เหล็ก (ถนนสาย 106)”
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้แอพพลิเคชั่น c-site สำรวจสุขภาพต้นยางนา สำหรับเยาวชน

30 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าอำเภอสารภี

พบกับ นิทรรศการ งานศิลปะ ดนตรี ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมนั่งรถชมยางนา– ขี้เหล็ก กิจกรรมสิ่งแวดล้อม แจกกล้าไม้

8.00 – 10.00 น.

ปั่น . เติม . ปลูก กิจกรรมปั่นจักรยาน จาก 89 พลาซ่า ถึงหน้าอำเภอสารภี ช่วยกันเติมน้ำ เติมปุ๋ย และปลูกยางนา

10.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรม

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรยางนา – ขี้เหล็ก เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • สาธิตการวาดภาพต้นยางนา โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ
 • ชมผลงานการประกวดต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียว และภาพวาด ภาพถ่าย ในหัวข้อ “ยางนา” มรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (Yangna Heritage)
 • กิจกรรมระดมทุน “กองทุนยางนา – ขี้เหล็ก”
 • เวิร์คชอปปลูกผักอินทรีย์

16.00 – 21.00 น. ณ เวทีใหญ่ใต้ต้นไทร

 • ประกวดโฟล์คซอง
 • การมอบรางวัล และประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ
 • การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงของเยาวชน และชุมชน
 • ภาพยนตร์สารคดี “ใต้ร่มไม้ใหญ่”

ถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 089-635-0475

เว็ปไซต์ : www.yangna.org

เฟสบุ๊ค : เชียงใหม่ เขียว สวย หอม, โครงการการรักษาฟื้นฟูระบบรากยางนาฯ เชียงใหม่