ทุ่งแสงตะวัน ตอน รวมพลังพิทักษ์คุณปู่ยางนา เรื่องราวของหมอต้นไม่รุ่นจิ๋ว กับต้นยางนาอายุร้อยกว่าปี

เมื่อคุณปู่ต้นไม้ป่วย เด็กๆจึงอยากช่วยรักษา เพื่อต้นไม้ที่พวกเขารักและผูกพัน ไปชมภารกิจสำคัญของเด็กๆกันค่ะ

เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ยางนา ขี้เหล็ก เฟสติวัล

ถนนสายประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ – ลำพูน 29 – 30 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.เวฬุวัน และลานหน้าอำเภอสารภี ประกวดโฟล์คซอง การมอบรางวัล แล ประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงของเยาวชน