Entries by Terdpong

เสียงจากอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา 1

ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยางนาในวันนี้ เราอยากมาแสดงออกให้รู้ว่าแม้แต่ทางราชการก็ดี คนทั่วไปก็ดี ตอนนี้เขาเริ่มมีความสนใจจะอนุรักษ์แล้วนะ ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้จะเล็กน้อยก็ช่วยกันให้มันขยาย

นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนคนรักษ์ยางนา

หลังจากรู้จักเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ต้นยางนาที่มาช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทิวต้นยางนาริมถนนเชียงใหม่-ลำพูน กันไปในตอนที่แล้ว ก็ถึงเวลาแนะนำเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การทำงานของเครือข่ายนี้ง่ายขึ้น

คืนชีวิตให้ต้นยางนา และถนนสายประวัติศาสตร์คู่เมืองเชียงใหม่

อิ้นเน้อ ชวนสำรวจทิวต้นยางนาริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายที่งดงามที่สุดสายหนึ่งของประเทศ เริ่มต้นจากเส้นทางสายประวัติศาสตร์ สู่ถนนแห่งการค้าระหว่างเมือง และต้นไม้หมายเมืองกำหนด